Cennik

RODZAJ KONSULTACJI/ZAJĘĆPROWADZĄCYCZAS TRWANIA/INDYWIDUALNE CZY GRUPOWECENA
Konsultacja psychologiczna indywidualna dla dzieciKatarzyna Kiedrowska50min160 zł
Diagnoza funkcjonalna w poszczególnych obszarach rozwoju w celu przygotowania programu terapeutycznegoKatarzyna Kiedrowska i Emilia PrzygodaCzas trwania dostosowujemy indywidualnie do potrzeb Dziecka, jego wieku oraz trudności. przewidywana liczba spotkań ok. 4:
I – wywiad z rodzicem/rodzicami (50 minut)
II – obserwacja indywidualna dziecka (50 minut)
III – obserwacja indywidualna lub na terenie placówki edukacyjnej (50 minut)
IV – omówienie diagnozy z rodzicem/rodzicami (30 minut)
640,00 - 700,00 zł
Diagnoza funkcjonowania społeczno-emocjonalnego Dziecka postawionego w trudnych okolicznościach (rozwód, ciężka choroba, śmierć bliskiego, zmiana otoczenia)PsychologCzas trwania dostosowujemy indywidualnie do potrzeb Dziecka, jego wieku oraz trudności. przewidywana liczba spotkań ok. 4:
I – wywiad z rodzicem/rodzicami (50 minut)
II – obserwacja indywidualna dziecka (50 minut)
III – obserwacja indywidualna lub na terenie placówki edukacyjnej (50 minut)
IV – omówienie diagnozy z rodzicem/rodzicami (30 minut)
640,00 - 700,00 zł
Sesja terapii psychologicznejPsychologCzas trwania terapii oraz częstotliwość spotkań ustalana jest indywidualnie w trakcie diagnozy funkcjonalnej lub diagnozy funkcjonowania Dziecka w traumatycznych sytuacjach150,00 zł
Diagnoza gotowości przedszkolnej/szkolnejKatarzyna Kiedrowska i Emilia PrzygodaCzas trwania dostosowujemy indywidualnie do potrzeb Dziecka, jego wieku oraz trudności. przewidywana liczba spotkań ok. 3:
I – wywiad z rodzicem/rodzicami (50 minut)
II – diagnoza psychologiczna (60 minut)
III– omówienie diagnozy z rodzicem/rodzicami (40 minut)
500,00 zł
Konsultacja pedagogiczna indywidualna dla dzieciPedagog50 min. 140,00 zł
Sesja terapii pedagogicznej przygotowującej do nauki w szkolePedagogCzas trwania terapii oraz częstotliwość spotkań ustalana jest indywidualnie w trakcie diagnozy gotowości szkolnej120,00 zł
Sesja terapii pedagogicznej przygotowującej do przedszkolaPedagogCzas trwania terapii oraz częstotliwość spotkań ustalana jest indywidualnie w trakcie diagnozy gotowości przedszkolnej120,00 zł
Terapia pedagogiczna dla Dzieci dotkniętych zaburzeniami rozwojuPedagogTerapię rozpoczynają trzy spotkania diagnostyczne (50 min wywiad z rodzicami, 60 min spotkanie z Dzieckiem, 40 min omówienie z przedstawieniem planu terapii), podczas których ustalamy czas trwania terapii oraz częstotliwość spotkań480,00 zł spotkania diagnostyczne, 120,00 zł sesja terapii
Diagnoza integracji sensorycznej Psycholog ze specjalnością Terapeuta SICzas trwania dostosowujemy indywidualnie do potrzeb Dziecka, jego wieku oraz trudności. przewidywana liczba spotkań ok. 3:
I – wywiad z rodzicem/rodzicami (50 minut)
II – diagnoza Dziecka (60 minut)
III– omówienie diagnozy z rodzicem/rodzicami (40 minut)
540,00 zł
Terapia integracji sensorycznejPsycholog ze specjalnością Terapeuta SI50 min. 120,00 zł
Trening słuchowy metodą TomatisaKatarzyna Kiedrowska14 dni po 80 minut2 200,00 zł
TUS (Trening Umiejętności Społecznych) grupa 3-6 dzieciEmilia Przygoda, Magda Wojciechowska50 min. 100,00 zł
Terapia ręki - konsultacjaEmilia Przygoda, Magda Wojciechowska60 min160,00 zł
Terapia rękiEmilia Przygoda, Magda Wojciechowska50min130,00 zł
Sensoplastyka grupa 3-6 dzieciEmilia Przygoda, Magda Wojciechowska50min60,00 zł