Terapia pedagogiczna w Warszawie

W naszej poradni z wielkim zaangażowaniem pomagamy dzieciom, które nie radzą sobie w niektórych sferach rozwoju. Dzięki solidnemu wsparciu nasi podopieczni nadrabiają zaległości i pokonują trudności zarówno w okresie szkolnym, jak i przed rozpoczęciem nauki, a do tego podnoszą swoje poczucie wartości. Dzieci biorące udział w terapii pedagogicznej na Targówku uczą się, że wiele problemów można pokonać i zaczynają wierzyć we własne możliwości. Przestają mówić: „nie dam rady tego zrobić”, za to zaczynają powtarzać: „mogę spróbować”. I chociaż zazwyczaj uważają, że przeprowadzane u nas zajęcia to po prostu zwykła zabawa, to w naszej poradni nic nie jest kwestią przypadku. Osiągnięcie dobrych efektów poprzez zabawę albo wzbudzenie zainteresowania to efekt indywidualnego i dokładnie opracowanego planu terapeutycznego.

Terapia pedagogiczna dla dzieci i młodzieży to najlepsze rozwiązanie w przypadku, gdy:

  • Dziecko nie radzi sobie w nauce (dzieci w wieku 6-15 lat)

W okresie szkolnym dzieci mają różnego typu trudności. Niektórym uczniom wyjątkowo trudno przychodzi pisanie i czytanie, co sugeruje potrzebę zbadania pod kątem dysleksji bądź dysgrafii. Inne dzieci nie mogą odnaleźć się w abstrakcyjnym świecie cyfr i liczb – często zdarza się, że za problemem tym stoi dyskalkulia. Odpowiednia pomoc ułatwia dziecku pokonanie trudności i umożliwia nabycie technik radzenia sobie z problemami. Terapia pedagogiczna dla dzieci pomaga także w przypadku trudności z koncentracją uwagi.

  • Dziecko ma trudności z nawiązywaniem relacji (6-15 lat)

Wycofanie, nieśmiałość, agresja, nieumiejętność przyjmowania krytyki i przegrywania, niezwykle emocjonalne reagowanie na konflikty z rówieśnikami, brak pewności siebie – wszystko to nie tylko utrudnia zdobycie przyjaciół, ale też znacząco wpływa na samoocenę dziecka oraz jego funkcjonowanie w środowisku szkolnym. Terapia pedagogiczna jest w takim przypadku świetnym rozwiązaniem, umożliwiającym stopniowe pokonywanie trudności.

  • Dziecko ma zaburzenia rozwoju

Na terapii pedagogicznej pomagamy dzieciom z autyzmem, zespołem Aspergera, opóźnionym rozwojem psychoruchowym oraz niepełnosprawnością intelektualną – czyli we wszystkich przypadkach, w których warto postawić nacisk na zwiększenie samodzielności dziecka oraz podniesienie poziomu satysfakcji z życia.

  • Dziecko rozpoczyna naukę w szkole (dzieci w wieku 5-6 lat)

Terapia pedagogiczna dla 5-latka czy 6-latka to świetne rozwiązanie w sytuacji, gdy widzimy, że pod pewnymi względami dziecko odbiega umiejętnościami od rówieśników. Ale nie tylko – to także pokonanie obaw przed szkołą i zapewnienie dziecku pewnych podstaw, jaką jest na przykład poprawa koncentracji uwagi, sprawność rąk czy orientacja przestrzenna.

  • Dziecko rozpoczyna etap przedszkolny (dzieci w wieku 2-3 lat)

W tym przypadku terapia pedagogiczna pozwala dziecku na łatwiejsze wejście w świat przedszkola. Podczas krótkich zabaw malec uczy się poprawnego komunikowania swoich potrzeb i emocji i rozwija swoją sprawność fizyczną. Indywidualne spotkania z pedagogiem na Targówku maluchy odbierają jako fantastyczną zabawę.

Jak rozpocząć terapię pedagogiczną dla dzieci?

Po jednym spotkaniu z rodzicami i dwóch spotkania z dzieckiem nasi specjaliści ustalają diagnozę oraz plan działania i główny cel terapeutyczny. Wyznacza się także częstotliwość zajęć w ramach terapii pedagogicznej.

Jak wygląda terapia pedagogiczna dla dzieci?

Wielu rodziców ma wątpliwości co do tego, jak będzie przeprowadzana terapia pedagogiczna. Warszawa jest jednak miastem świetnie rozwiniętym, które skupia najlepszych specjalistów z całego kraju. Nasi psychoterapeuci dziecięcy działają w oparciu o najnowszą wiedzę z zakresu psychologii i pedagogiki, dlatego:

  • zajęcia opierają się na akceptacji i życzliwości,
  • w pracy stopniowo zwiększamy poziom trudności – ważne są dla nas małe etapy i drobne sukcesy
  • dopasowujemy formę i metody zajęć do zainteresowań dziecka oraz jego rodziny,
  • pracujemy nie tylko nad umiejętnościami dziecka, ale również nad jego pewnością siebie,
  • współpracujemy z rodzicami – tłumaczymy na czym polega terapia pedagogiczna, polecamy metody pracy w domu i chętnie odpowiadamy na wszystkie pytania.