Czy terapia sensoryczna jest na NFZ?

terapia sensoryczna na nfz

Terapia sensoryczna, znana również jako integracja sensoryczna, jest metodą terapeutyczną stosowaną głównie u dzieci z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego, w tym u dzieci z autyzmem. Metoda ta skupia się na pomocy dzieciom w organizowaniu bodźców sensorycznych, co przekłada się na lepsze funkcjonowanie w codziennym życiu. W Polsce, gdzie system opieki zdrowotnej jest finansowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), pojawia się pytanie o dostępność i finansowanie terapii sensorycznej w ramach publicznej opieki zdrowotnej.

Integracja sensoryczna w systemie NFZ – obecny stan prawny

Integracja sensoryczna, będąca kluczową metodą terapeutyczną w pracy z dziećmi z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego, w Polsce napotyka na specyficzne wyzwania w kontekście finansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ). Zgodnie z informacjami dostępnymi na stronie NFZ Białystok, NFZ nie finansuje bezpośrednio świadczeń wykonywanych metodą integracji sensorycznej. Mimo to, niektórzy świadczeniodawcy współpracujący z NFZ mogą oferować tę formę terapii jako część szerszego pakietu usług. Jest to możliwe, ponieważ integracja sensoryczna często stosowana jest jako uzupełnienie innych metod terapeutycznych.

W praktyce oznacza to, że rodzice dzieci wymagających terapii sensorycznej mogą napotkać trudności w uzyskaniu dostępu do takich usług w ramach publicznego systemu zdrowia. Chociaż terapia ta jest uznawana za skuteczną i coraz częściej rekomendowaną, jej status w ramach NFZ pozostaje niejednoznaczny. To prowadzi do sytuacji, w której dostępność terapii zależy od indywidualnych decyzji poszczególnych ośrodków zdrowia oraz ich umów z NFZ.

Realia finansowania terapii sensorycznej przez NFZ

Finansowanie terapii sensorycznej przez NFZ jest tematem złożonym i wielowymiarowym. Z jednej strony, brak jest bezpośredniego finansowania metodą integracji sensorycznej jako odrębnej usługi terapeutycznej. Z drugiej strony, jak wynika z informacji na stronie terapiazmyslow.pl, istnieje możliwość „przemycania” wsparcia w zakresie integracji sensorycznej pod różnymi innymi formami terapii, które są finansowane przez NFZ.

To oznacza, że terapia sensoryczna może być dostępna dla pacjentów, ale często w sposób nieformalny i niejednoznaczny. Specjaliści mogą stosować elementy integracji sensorycznej w ramach szerszej terapii, która jest objęta refundacją. Jednakże, taka sytuacja stwarza pewne wyzwania, w tym brak jasności i pewności co do dostępności i zakresu takiej terapii dla pacjentów. Rodzice dzieci wymagających terapii sensorycznej mogą więc napotkać na trudności w uzyskaniu jasnych informacji i gwarancji co do dostępności i zakresu takiej terapii w ramach systemu NFZ.

Zapoznaj się również z naszą ofertą diagnozy integracji sensorycznej.

Post navigation

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *