Emilia Przygoda

Emilia Przygoda

Z wykształcenia jestem nauczycielem oraz terapeutą pedagogicznym doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywałam już od samego początku studiów, pracując z dziećmi w różnych warunkach i miejscach, między innymi jako animator na sali zabaw, wychowawca kolonijny, opiekunka dziecięca, asystent cień czy jako współtwórca kolektywu animatorów, ucząc się Dzieci oraz wyczulając się na ich potrzeby. Następnie podjęłam pracę jako nauczyciel wychowawca w przedszkolu, prowadząc grupy zerówkowe i przygotowując małych ludzi do podjęcia wielkiego wyzwania jakim jest nauka w szkole. W swojej pracy cenię sobie holistyczne podejście do dziecka, sprawdzone metody nauczania: głottodydaktykę oraz dziecięca matematykę i niezawodne metody wychowawcze, bazujące na partnerskim podejściu i budowaniu u dziecka poczucia własnej wartości co zapewnia nam pozytywna dyscyplina.

Jestem również animatorem kultury ze specjalizacją w teatrze dzieci i młodzieży oraz alpakoterapeutą.