Czym jest TUS?

TUS, czyli Trening Umiejętności Społecznych to specjalnie opracowana terapia dla osób wykazujących trudności w funkcjonowaniu społecznym. Podczas zajęć dzieci uczą się umiejętności społecznych, które są pomocne w codziennym funkcjonowaniu.

Co to jest Trening Umiejętności Społecznych TUS?

Zajęcia TUS skierowane są przede wszystkim do dzieci, które doświadczają problemów w funkcjonowaniu społecznym. Specjalnie opracowany program działania ma pomóc w nabyciu i wyćwiczeniu nowych umiejętności, ułatwiających funkcjonowanie w społeczeństwie.

 

Trening TUS to jedna z najczęściej polecanych metod pracy z dziećmi cierpiącymi na zaburzenia ze spektrum autyzmu, dziećmi z ADHD oraz dziećmi zagrożonymi wykluczeniem społecznym. Specjaliści mogą również tworzyć grupy, które nie pasują do żadnego profilu i nie mają jasno określonej diagnozy, a mimo to doświadczają trudności w dostosowaniu się do życia w społeczności.

Na czym polega terapia TUS?

Umiejętności społeczne odgrywają kluczową rolę w życiu każdej osoby. Wspierają one zdolność do nawiązywania relacji, komunikowania się efektywnie z innymi, rozwiązywania konfliktów, wyrażania emocji oraz radzenia sobie w sytuacjach stresowych. Dla niektórych osób rozwijanie tych umiejętności może być trudne, co może prowadzić do izolacji społecznej, lęku czy depresji.

 

Terapia Umiejętności Społecznych opiera się na naukowych teoriach i technikach, które pomagają jednostkom w zrozumieniu, analizie i doskonaleniu ich umiejętności społecznych. Metoda ta może być wykorzystywana w różnych kontekstach, takich jak terapia indywidualna, terapia grupowa czy też w ramach edukacji szkolnej. W terapii indywidualnej terapeuta pracuje z jednym pacjentem, dostosowując terapię do jego indywidualnych potrzeb i celów. W terapii grupowej pacjenci mają okazję ćwiczyć swoje umiejętności społeczne w interakcjach z innymi uczestnikami grupy, co umożliwia im naukę na przykładach rzeczywistych sytuacji społecznych.

Czego uczy TUS?

W ramach Terapii Umiejętności Społecznych pacjenci uczą się wielu kluczowych elementów, takich jak:

  • Rozpoznawanie emocji: Uczą się identyfikować i rozumieć własne emocje oraz emocje innych osób, co ułatwia komunikację i budowanie relacji.
  • Umiejętność słuchania: Pacjenci doskonalą umiejętność aktywnego słuchania, co pomaga w zrozumieniu potrzeb i uczuć innych oraz w unikaniu nieporozumień.
  • Asertywność: Dzieci uczą się wyrażania swoich potrzeb, opinii i granic w sposób odpowiedni i szanujący innych, jednocześnie respektując swoje prawa.
  • Rozwiązywanie konfliktów: Nabywają umiejętności skutecznego rozwiązywania konfliktów oraz negocjowania w trudnych sytuacjach.
  • Komunikacja niewerbalna: Uczą się interpretować mowę ciała, gesty i wyrazy twarzy, co pomaga zrozumieć komunikację między ludźmi.
  • Radzenie sobie ze stresem: Nabywają strategii radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, dzięki czemu mogą łatwiej poradzić sobie z emocjonalnymi wyzwaniami.

 

Zajęcia Terapii Umiejętności Społecznych dostosowywane są  do potrzeb i możliwości danego pacjenta lub grupy pacjentów. Taka terapia daje dzieciom szansę na poprawę umiejętności społecznych i sprawniejsze funkcjonowanie w grupie.

Post navigation

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *